งานตัดโฟมด้วยเครื่อง CNC ขนาดใหญ่

งานตัดโฟมด้วยเครื่อง CNC ขนาดใหญ่

ตัวอย่างงานตัดโฟม ตัวย่อ ชื่อเล่น ชื่อจริง กรอบป้าย

 

30 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 4653 ครั้ง

Engine by shopup.com